Pilekompost – et bæredygtigt alternativ til sphagnum

Pilekompost

En voksende tendens og øget bevidsthed fører til, at flere og flere haveejere vælger at fravælge plantesække og pottemuld med spagnum til fordel for spagnumfri jord. 

Vi har i mange år haft forskellige slags muld uden spagnum på hylderne og efterspørgslen på alternativer til spagnum har været stigende. Som noget nyt i år har vi valgt at tage lokalt produceret pilekompost i vores sortiment.  Pilekomposten DYRK fås i  sække à 18 liter, plantesække à 20 liter samt Big Bags á 1000 liter.  DYRK pilekomposten er 100 % spagnumfri, plantebaseret, ukrudtsfri og økologisk.

Pilekomposten er lavet udelukkende på plantemateriale og har en række gode egenskaber – højt humusindhold og et aktivt mikroliv, hvilket er med til give dig robuste planter og grøntsager. Du kan bruge den i køkkenhaven, på friland, i højbedet, i drivhuset og i krukkerne. 

Det som adskiller DYRK pilekompost fra anden spagnumfri muld er at, den er produceret lokalt i Nordjylland og pil indeholder stoffet salicin, der omdannes til salicylsyre. Salicylsyre bruger planter som et værn mod skadedyr og skadelige svampe. Alle planter indeholder lidt salicin, men pil især, og det betyder, at når du dyrker dine planter i pilekompost får dine planter dette beskyttelsesstof.  Udover det har pil nogle særlige egenskaber, der gavner de gode organismer og gavnlige svampe, som i sidste ende styrker planternes rodsystem, der bliver dyrket i pilekompost.  

Hvad er sphagnum?

Spagnum har en del praktiske egenskaber, som gør, at den er blevet så udbredt og anvendt i mange år. Den er relativt let at transportere, billig at producere og kan indeholde meget vand uden at blive smattet og tung. Alligevel efterspørger mange forbrugere spagnumfri jord og vælger at dyrke spagnumfrit, så hvorfor dog det?  

Sphagnum eller spagnum omtales i dagligdagen som ”muld”, men er tørv opgravet fra højmoser. Det er det øverste lag af trevlet og klumpet jordmateriale, som er blevet dannet gennem årene af nedfaldent løv og andet plantemateriale. Der findes mange forskellige typer spagnum, men overordnet er der grov, fin og gødet spagnum.

Fordele og ulempe ved at bruge sphagnum

Spagnum har som nævnt mange gode egenskaber og er praktisk at bruge. Den opsuger vandet gradvist som fordeles jævnt og dermed forebygger, at havejorden bliver våd og tung. Den grove struktur giver plads til lufthullerne, der giver planterødderne ilt, og gavner røddernes udvikling.

Det problematiske ved at bruge spagnum er, at det er en uddøende naturressource i Danmark. Spagnum i højmoserne er skabt over mange år, og det store forbrug af spagnum er skyld i, at store dele af Danmarks tørv i højmoser udryddes. Dette betyder, at naturen i området ændres og planter og dyr, der har mosen som levested, vil forsvinde. Derudover frigiver udvindingen af spagnum en masse CO2, da mosen skal drænes, før den kan graves op, hvilket har en negativ klimapåvirkning.  

Hvad kan du bruge i stedet for sphagnum?

Har du spørgsmål? Kontakt os i dag!

Har du læst: