Dyrk frugter i din egen have!

Vælg mellem æbletræ, pæretræ, blommetræ og kirsebærtræ

Hos os finder du sunde og kraftige frugttræer af solid kvalitet. Vi producerer selv årligt 1000 frugttræer dyrket med biologisk bekæmpelse, og når du køber dine frugttræer hos, os, kan du altid regne med højkvalitet og ikke mindst træer, der vil trives godt i de nordjyske haver. Det er nemt at plante og dyrke frugttræer i haven.

Fremgangsmåde ved plantning af frugttræer

Grav et stort hul – 4-5 gange røddernes/ klumpens størrelse – sørg for at løsne jorden rigtig godt i bunden. Vi anbefaler at blande minimum 20 l komposteret kogødning® i plantehullet. Således giver du dit frugttræ en vitaminindsprøjtning og et forspring. Hvis jorden er meget mager, kan der iblandes 8-10 kg ler i jorden nedenunder og ved siden af rødderne/klumpen. Vand rigeligt ved plantningen og fremover. Vær især opmærksom i tørre perioder i det tidlige forår og under blomstring.

Hent dine frugttræer hos os og får du også nogle gode råd om sortsvalg, plantning, pasning og beskæring, så du får saftige, lækre frugter til dig og din familie.

Gartnertips om pasning og pleje af frugttræer

Det er vigtigt, at du holder al vækst omkring træet i en diameter af ca. 80 cm væk i de første 10 år. Dvs. der må ikke gro ukrudt, græs, blomster eller andre planter omkring træet.

Sådan opfrisker du dine frugttræer

Er de gamle træer sløje, med revnede frugter eller bladfald – da er tiden inde til fornyelse.
Er træerne 10-15 år gamle, kan man udenfor vækstsæsonen i oktober-april gøre brug af ”pæleborsmetoden”. Lav 4-5 huller ned omkring rødderne med et pælebor og tilfør til disse huller i alt 40 l komposteret kogødning® og 10 kg ler. Undlad dog leret ved en tung jord.
Det er vigtigt, at det tilførte vækstmedie kommer helt ned til rødderne. Fyld op og jævn hullerne med alm. havejord til sidst. Husk at vande regelmæssigt foråret igennem, da rodnettet kan være skadet og jorden er løsnet. Du kan anvende ”pæleborsmetoden” hvert 3-5 år.

Gug Planteskole udlåner pælebor gratis i et helt døgn!

Beskæring af havens frugttræer

Beskæring er ofte noget der kan give nybagte haveejer grå hår i hovedet, da de ser det som noget vanskeligt og mystisk. Det er der overhovedet ingen grund til. Hvis du besøger en frugtplantage, vil du bemærke, at frugttræerne der, ikke er særligt høje og er meget åbne i kronerne. Dette giver sundere træer, som ikke så let angribes af sygdomme og svampe, da kronerne er luftige. Solen får også lettere ved at sikre de rette lysforhold for frugtudviklingen og der sættes også flere frugter. Sidst, men ikke mindst giver den rigtige beskæring et frugttræ, som både er lettere at plukke fra, men som også kan blive et smukt og velformet prydtræ i haven.

Beskæring af æble- og pæretræer

Æble- og pæretræer udvikler sig bedst, hvis de beskæres. Disse kan i princippet beskæres hele året rundt, da de er gode til at stå imod selv større beskæringer. Dog bør du altid undgå at beskære mens træerne blomstrer, da du ellers vil fjerne meget af grundlaget for årets frugtsætning.

Beskæring af kirsebær-og blommetræer

Dine kirsebær og blommer beskæres med blade på træerne og altid umiddelbart efter høst.
Disse træer beskæres normalt så lidt som muligt. Træerne kan dog løbende udtyndes let henover sæsonen, hvis man vurderer, at der er behov for det.

Hvornår er det bedst at beskære frugttræerne?

En vinterbeskæring af æbler og pærer giver oftest den bedste mulighed for at vurdere størrelse og opbygning, da der ikke er blade på. Dette kan tale for en vinterbeskæring. Omvendt kan du i sommerens løb måske bedre få en fornemmelse for formen, og se hvilke grene der ikke udvikler frugt og eventuelt skygger for andre. Fjern disse grene på dette tidspunkt. I forbindelse med frugtplukningen afslører det sig også tydeligt, hvilke grene der kan være vanskelige at høste fra. Da kan de fjernes, mens man kan have overblik over, hvor problemerne er.

Brug altid rene og skarpe værktøjer til at beskære frugttræerne

Det gælder for ethvert beskæringsarbejde i haven, at man altid skal bruge rent og skarpt værktøj, så snitfladerne bliver så jævne som muligt. Dette vil være med til at sikre, at træerne ikke så let vil angribes af sygdoms- og svampeangreb. Så vidt muligt bør du altid fjerne grene ved basis eller i forbindelse med større sidegrene. Ved grenens udspring er der en krans eller krave omkring grenen. Denne krave er en del af grenens sårhelingsberedskab. Derfor er det vigtigt, at denne bevares ved beskæringen. Skæres den bort, kan såret ikke hele, men skæres for langt fra kraven, kan det også give problemer. Så kan arvævet nemlig ikke vokse hele vejen ud over den tilbageblivende grenstab, og såret lukker ikke. Undlad helst at bruge alle former for pasta til at dække sår, da du risikerer at lukke sygdomme og svampe inde. Lad selv træet stå for helingen. Hos os kan du altid hente råd til både sortsvalg, plantning, pasning og beskæring af vores faguddannede gartnere.

Sådan forebygger du angreb af orme i dine æble- og blommetræer

Når man har glædet sig til sommerens frugter, er det ikke sjovt at opdage orm i æblerne eller blommerne. De små ’orm’ er larver af æble- og blommeviklere, og de gnaver sig igennem frugterne og kan lave stor skade. For at reducere risikoen for larver i frugterne, kan man købe og ophænge såkaldte feromonfælder i sine frugttræer. Pakningerne indeholder en fælde, limplader og feromonkapsler. Feromonet er hunnernes duft, så hannerne tiltrækkes og fanges på limpladerne. Derved kan de ikke befrugte hunnerne, og sæsonens plage skulle gerne være afværget. Man skal være tidligt ude med sine fælder. Faktisk skal de hænges op i træerne under eller lige umiddelbart efter blomstringen, da der er her de første viklere viser sig i haven. Det er ikke nødvendigt med mere end én fælde pr. frugttræ. Det er vigtigt, at man med tre til fire ugers mellemrum udskifter sine limplader og feromonkapsler. Du kan naturligvis altid komme i planteskolen og få råd vedrørende brugen af fælderne i dine have.

Hos os finder du et stort udvalg af forskellige sorter af æble-og pærefrugttræer samt blomme-og kirsebærtræer, der er velegnet til villa haver. Nogle af dem er på dværgstamme og nogle vildstamme. Har du ikke så meget plads i haven er den god løsning at vælge et familietræ. Fordelen ved at have et familietræ er at du får flere sorter, som bestøver hinanden og du dermed kan nøjes med ét æble- eller pæretræ.