Persondatapolitik

Vi respekter og tager os godt af dine personlige oplysninger

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale mellem Dem og  Gug Anlæg & Planteskole A/S, CVR-nr. 21843148 . Som følge af Deres aftale med Selskabet accepterer du denne privatlivspolitik.

Generelt
Gennem Deres aftale med Gug Anlæg & Planteskole A/S indsamles der personoplysninger om Dem. Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).

Nedenfor kan De læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Personoplysninger
Hvad er personoplysninger?
Gug Anlæg & Planteskole A/S beder om Deres almindelige kontaktoplysninger, når De indgår aftale med Gug Anlæg & Planteskole A/S. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail mv. Oplysninger vedrørende aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse mv. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfatte af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere Dem som kunde samt levere de services, De har købt af os. De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe Deres aftale med Gug Anlæg & Planteskole A/S består.

Når De køber en service hos Gug Anlæg & Planteskole A/S, har vi brug for Deres personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet. Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på Dem i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Deres personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Gug Anlæg & Planteskole A/S i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2017 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af 2022. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende Dem blive slettet.

Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger, vi indsamler om Dem i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med Selskabet og fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen. Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger.

2.3.3 Hvem deler Gug Anlæg & Planteskole A/S oplysninger med?

Gug Anlæg & Planteskole A/S´s hjemmeside hostes og vedligeholdes af eksterne leverandører.
Gug Anlæg & Planteskole A/S´s web-del varetages af:
Det Nordjyske Mediehus
Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø.

E-mailadresser som anvendes til nyhedsbreve håndteres af Gug Anlæg & Planteskole A/S.

Datasikkerhed: Gug Anlæg & Planteskole A/S har installeret et SSL-certifikat på hjemmesiden for kundens sikkerhed og for at sikre, at kun afsender og modtager kan læse informationen der sendes derimellem.

Retten til indsigt i dine personoplysninger
De har som kunde hos Gug Anlæg & Planteskole A/S ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende Dem selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.
De er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om Dem selv, som De har afgivet til Gug Anlæg & Planteskole A/S (dataportabilitet). De er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
De har ret til at få urigtige personoplysninger om Dem selv berigtiget af Gug Anlæg & Planteskole A/S uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning af dine personoplysninger
De har ret til at få personoplysninger om Dem selv slettet af Gug Anlæg & Planteskole A/S uden unødig forsinkelse, hvis Gug Anlæg & Planteskole A/S ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.
Bemærk venligst, at såfremt Gug Anlæg & Planteskole A/S i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan De ikke kræve, at Deres personoplysninger slettes.
Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge gældende lovgivning skal Deres personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, De afgiver, i Gug Anlæg & Planteskole A/S´s IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til Deres rettigheder som kunde.

Ændringer i behandlingen af personoplysninger
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

I tilfælde af væsentlige ændringer i forbindelse med opfyldelsen af vores aftale giver vi Dem besked i form af et tillæg til vores aftale.

Kontakt
Hvis De ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om Dem hos Gug Anlæg & Planteskole A/S, skal De rette henvendelse til Vinnie B. Johnsen på e-mail: vinnie@guganlaeg.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Med venlig hilsen

Selskabet: Gug Anlæg & Planteskole A/S

Senest revideret: 2. juli 2021