Rosernes tur                       

Når mors dag nærmer sig er det endelig er det blevet rosernes tur til at få besøg af en ny sleben rosensaks. Det sene forår har givet os en længere periode til at nå alle havens gøremål i. Ved at vente er skader fra sen frost undgået. Dog kan vi ikke udskyde det længere, for nu springer knopperne ud og buskene grønnes.

Ser dine rosenbuske allerede nu helt grønne ud, så vær ikke ked af at klippe dem tilbage – beskæringen sikrer, at buskene ikke bliver bare i bunden, og en del af arbejdet går ud på at rense ud i syge grene.

Sådan gør du:

  • Alle visne og døde grene klippes tilbage til sundt og grønt ved
  • Grene, der vokser på tværs, ligger ned langs jorden eller er tynde som piberensere, klippes af
  • Buketroser og storblomstrede roser klippes tilbage til 15-25 cm over jordens overflade
  • Buskrosernes grene halveres og eventuelle sideskud klippes tilbage til ca. 3 bladknopper
  • Klatreroserne må gerne stå med lange skud. Før gerne skuddene henover en bue eller pergola, for horisontale skyd blomstrer bedst
  • Ældre eksemplarer af roser kvitterer med flere blomster, hvis du fjerner et par af de ældste, tykke skud helt nede ved jorden
  • Klip altid ca. ½ cm over en udadvendt knop
  • Husk her efter gødning osmo-bio-rosengoedning-10kg

Brug organisk gødning hvis du ønsker at øge jordens indhold af muld, mikroorganismer etc. Med organisk gødning får man en god porøs og humusrig jordbund med sunde og stærke planter, der er modstandsdygtige overfor stress, tørke og sygdom. Næringsstofferne i organisk gøding udvaskes ikke af jorden. Derfor har organisk gødning altid langtidsvirkende effekt.
Ønsker du sunde, stærke og vitale roser i dine have – så brug Osmo Rosengødning 4 gange fra marts til juli.
Husk at bruge en kultivator for at arbejde gødningen ind i jorden, så der kommer gang i jordens mikroliv. Det er biologien, som styrker planterne, så du kan have glæde af roser, som kun får et minimum af stråleplet, meldug og rust. Samtidig minimerer man også brugen af pesticider i haven.