Barrods hækplanter

Barrods hækplanter

Barrodsplanter – hvad er det?                                                                              

Ja mange ringer nu og spørg om vi har hæk planter men her i september er det lige tidligt nok endnu.
Læs her hvorfor og hvordan du skal forholde dig til din nye hæk.

Det er rigtig nok – der er ikke tale om barfodsplanter, men barrodsplanter. Et fagudtryk, som vi gartnere finder lige så naturligt at bruge, som når andre faggrupper taler om deres selvfølgeligheder.

 

Barrodsplanter betyder planter med bare rødder. Altså planter, der er høstet eller taget op i planteskolens marker, sorteret, bundtet og lagt på køl. Man kan først tage barrodsplanter op i marken, når planterne er i dvale. Efteråret er det tidspunkt, hvor planter graves op, håndteres, sælges og genplantes. En del planter tages op og lagres for vinteren indtil det igen er muligt at grave i jorden og plante dem ud. Når planterne lagres, sker det i store kølerum, hvor temperaturen er konstant lav og luftfugtigheden høj. Barrodsplanter er nemlig utroligt følsomme overfor udtørring på deres rødder. Tørrer rødderne helt ud, dør planten. Tørrer rødderne delvist ud, kan man være heldig at få dem til at vokse igen.

Alfa og omega er altså at bevare fugtigheden på de barrodede planter lige indtil plantningstidspunktet.

Vidste du at:

  • Barrodsplanter er billigere, end planter i en potte?
  • Barrodsplanter som regel er nemme at få til at vokse videre?
  • Barrodsplanter fås i flere størrelser? Eksempelvis hækbøg i 50 – 80 cm eller hækbøg i 80 – 120 cm.

Hvordan planter man hæk?       

Trin 1:      Fjern rodrester, ukrudt og store sten i jorden.

Trin 2:      Grav jorden igennem i dobbelt spadedybde og 30 cm bredde.

Trin 3:      Tilfør kompost eller Komposteret Kogødning® svarende til maksimum ¼ af jordvolumen, som planterne skal vokse i.

Trin 4:      Mål længden på hækken op og spænd en stram snor ud mellem pæle.

Trin 5:      Køb gode kvalitetshækplanter!

Trin 6:      Plant straks, hvis du planter barrodede planter. Planter fra potter haster det ikke så meget med.

Trin 7:      Læg planterne ud, så de er fordelt med den afstand, du har fået oplyst her i planteskolen.

Trin 8:      Plant i den dybde, som du er blevet vist her i planteskolen. SØRG for at alle rødder kommer ned i plantehullet.

Trin 9:      Pres jorden godt sammen omkring hver plante, så der er god kontakt med jorden.

Trin 10:    Vand med ca. 10 l vand pr. løbende meter.

Læs mere på siden hækplanter, her finder du også de planter vi har på lager fra uge 43 samt de mest brugte vi næsten ugentligt for hjem.

Har du spørgsmål? Kontakt os i dag!

Har du læst: